Tito madi - charada / canção da volta full album 320 flac mp3 rar vinyl rip

Tito madi - charada / canção da volta


You're currently on {{currently_on}}. However, it looks like you listened to {{listened_to}} on {{device_name}} {{time}}.

Contact Us | Permissions | SobekCM | UF Technologies | Statistics | Internal | Privacy Policy | RSS | ADA/Accessibility

22  May usa pa gayod ka tumutuo nga paubanon namo kanila. Kini nga tawo makadaghan na namo nasulayi sa nagkalain-laing pamaagi ug napamatud-an na namo nga may tinguha gayod siya sa pagtabang, ug labi na gayod karon tungod kay dako ang iyang pagsalig kaninyo. 23  Bahin kang Tito, kauban ko siya sa pagtabang kaninyo. Bahin usab niining duha ka mga kaigsoonan nga mouban kaniya, sila ang mga pinadala sa mga tumutuo gikan sa nagkalain-laing mga lugar. Ang ilang kinabuhi nagapasidungog kang Cristo. 24  Busa, ipakita ang inyong pagkamahigugmaon kanila aron masayran nila nga tinuod gayod ang among mga pagdayeg kaninyo, ug pinaagi kanila, masayran usab kini sa mga tumutuo sa ubang lugar.
ul.villageventures.infowy.villageventures.info